Ce inseamna un audit GDPR?

Practic, Auditul GDPR este un proces complex prin care este testat, evaluat si apreciat nivelul de securitate si confidentialitate al datelor personale.
Scopul desfasurarii unui Audit GDPR este de a identifica potentialele riscuri cu privire la protectia datelor si de a stabili masurile necesare ameliorarii acestora.

Cand sunt necesare auditurile GDPR?

• Stabilirea gradului inițial de conformitate
• Respectarea obligatiei privind monitorizarea periodica a eficacitatii măsurilor tehnice şi organizatorice implementate. (art 32/1/d din GDPR)
• Evaluarea capacitatii Imputernicitilor de a asigura protecţia datelor si drepturilor persoanei vizate (art 28/1 din GDPR)
• Audit de securitate cibernetica pentru sisteme informatice care colecteaza prelucreaza si stocheaza date cu caracter personal.

Care sunt beneficiile unui audit GDPR

Efectuarea unui audit GDPR ne da posibilitatea sa avem o idee clara asupra fluxurilor de date ale unei companii, sa evaluam gradul de risc asociat acestora si sa actionam in consecinta.
Fara aceste informatii, implementarea GDPR-ului ar fi doar o actiune arbitrara cu rezultat imprevizibil.

Efectele auditului GDPR

Imbunatatirea fluxurilor de business si automatizarea unor procese esentiale.

Diminuarea costurilor operaționale ce vor creste profiturile.

Reducerea riscurilor financiare, operationale si reputationale.

Ce evalueaza un audit GDPR

Prin realizarea unui audit sunt analizate toate procesele asociate fluxurilor de date ale companiei prin evaluarea eficacității măsurilor tehnice şi organizatorice implementate. Aceasta vizeaza aspecte de ordin:

Organizational

Evaluarea proceselor de business ale organizației precum și pe cele suport

Legal

Evaluarea contractelor, acordurilor, informarea persoanelor, politicile si procedurile din perspectiva protectiei datelor

Tehnic

Identificarea vulnerabilitatilor privind securitatea IT si securitatea fizica

Uman

Evaluarea angajatilor din punct de vedere a cunostintelor in materie de protectie a datelor

Care sunt etapele procesului de auditare GDPR

• Identificarea datelor personale implicate in procesele companiei: chestionare, interviuri, suport in maparea proceselor din companie si inventarierea datelor personale;
• Analiza GAP (juridice si de conformitate): evaluarea proceselor, documentelor si a activităților companiei, evaluarea nivelului de risc, a nivel de motivare, a impactului potential asupra business-ului etc;
• Identificarea GAP-urilor tehnice: analiza masurilor tehnice existente, evaluarea riscurilor asociate, a nivel de motivare, a impactului potential asupra business-ului etc.;
• Analiza conformitate mediul online;
• Evaluarea nivelului organizational de conformitate;
• Analiza implicatiilor intra-grup din perspectiva GDPR;
• Emiterea de recomandari pentru respectarea standardelor GDPR;
• Proiectarea unui plan de actiune pentru conformare.

Afla mai multe

Adresa

Str. Drumul Potcoavei nr. 38c, Voluntari