Consultanta GDPR

Oferim clienților noștri consultanță privind aplicarea GDPR.

Vă ghidam pas cu pas în procesul de conformare cu GDPR, efectuând pentru dvs.:

  • • analiza activității și a fluxurilor de date din organizație;
  • • întocmirea politicii de protecție și a procedurilor necesare;
  • • întocmirea registrelor activităților de prelucrare necesare conform GDPR;
  • • documentarea interesului legitim;
  • • analiza de impact - DPIA;
  • • orice alt demers legat de GDPR necesar pentru organizația dvs. (DPO extern, reprezentare în fața Autorității de Supraveghere).

Ce este procesul de implementare GDPR?

Prin procesul de implementare se planifica si se pun in aplicare solutiile de conformitate agreate la finalizarea auditului GDPR

Ce include implementarea GDPR?

Implementarea planului de actiune pentru conformarea GDPR include 3 tipuri de masuri agreate pentru conformare:

1. Masuri tehnice

Implementarea de solutii IT&C proportionale vulnerabilitatilor si gradului de risc identificat in timpul auditului, atat offline cat si online. Aceste masuri pot viza si neconformitatile sistemelor de securitate fizica (ex. CCTV, mijloace de restrictionare a accesului, securizarea arhivei fizice etc.)

2. Masuri organizatorice

• Remodelarea fluxurilor de date ale companiei;
• Reducerea la minim a volumului de date prelucrate;
• Stabilirea termenelor de pastrare a datelor;
• Elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare activitate de prelucrare;
• Suport in implementarea masurilor organizationale;
• Adoptare pseudonimizarii si a criptarii acolo unde riscurile sunt ridicate;
• Adaptarea Regulamentului intern si anexe la contractele de munca;
• Suport in alegerea si evaluarea solutiilor tehnice de conformitate;
• Analiza necesitatii serviciul de DPO;
• Creearea unei strategii continue de training GDPR la nivelul companiei;
• Instruirea personalului responsbil cu prelucrare datelor personale;
• Întocmire registre;
• Evaluarea interesului legitim;
• Evaluare impact - DPIA;
• Evaluare impact camere video.

3. Masuri juridice

• Actualizarea documentatiilor, a politicilor si procedurilor existente (Regulament Intern, dosarele de personal, politici interne, generale sau politici online etc.);
• Redactarea politicilor si a procedurilor de lucru;
• Redactarea informarilor persoanelor vizate (clienti, angajati, candidati etc).;
• Evaluarea contractelor cu tertii si stabilirea calității acestora din perspectiva GDPR;
• Revizuire/redactare anexe la contractele comerciale;
• Revizuire politica de cookies, politicade confidentialitate, termeni si conditii;
• Registre GDPR;
• Standarde, metodologii si manuale de comunicare;
• Rapoarte de progres.

BENEFICIEM DE EXPERTI IN DOMENIUL JURIDIC, IT SI CEL AL IMPLEMENTARII PROCEDURILOR SI POLITICILOR IN DOMENIU