Oferte de baza
Firme si companii, indiferent de obiectul de activitate

• Revizuire de contracte cu terti parteneri din perspectiva prelucrarii datelor personale;
• Revizuirea politicilor existente si a documentatiei din perspectiva prelucrarii datelor personale;
• Consultanta pe probleme generale ce tinde protectia datelor;
• Consultanta si recomandari privind gestionarea datelor personale sensibile;
• Monitorizarea conformitatii cu GDPR, cat si propunere/creare de instrumente care sa asigure conformitatea;
• Îndrumarea si instruirea personalului implicat in operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
• Crearea si livrarea unei strategii de training continuu;
• Analiza si consiliere in revizuirea politicii de protectie a datelor personale a organizatiei;
• Analiza si emiterea de recomandari privind procedurile si instructiuni interne de lucru;
• Raportare lunara către conducere privind evolutia procesului de conformare;
• Buletin informativ lunar cu cele mai recente stiri de reglementare GDPR si indrumari de conformitate;
• Suport in cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
• Suport in gestionarea legaturii cu persoanele fizice (persoanele vizate) in chestiuni legate de protectia datelor, inclusiv solicitarile de acces la subiect;
• Participarea la sedintele consiliului de administratie, daca este necesar (la cerere);
• Punct de contact in legatura cu autoritatea de supraveghere;
• Asistenta in reprezentarea in fata autoritatii de surpaveghere;
• Asistenta in cazul controalelor de la autoritatea de supraveghere;
• Asistenta privind bresele de securitate;
• Identificare si evaluare riscuri de neconformitate;
• Administrarea Registrului de evidenta a activitatilor de prelucrarea datelor din companie;
• Consultanta si ghidaj in realizarea evaluarii impactului privind protectia datelor (DPIA), a modului de implementare si a rezultatelor sale;
• Consultanta in ceea ce priveste evaluarea impactului asupra protectiei datelor si Monitorizarea functionarii acesteia, in conformitate cu articolul 35;
• Mentinerea si administrarea registrului de evidenta a activitatilor de procesare, conform art. 30 din Regulamentul 679/2016;
• Elaborarea sau actualizarea politicilor, procedurilor si normelor interne conform Regulamentului (UE) 2016/679;
• Analiza de impact privind folosirea camerelor video;
• Realizarea politicilor si procedurilor in domeniul IT si Cyber Security.

Oferte Suplimentare

Afla mai multe

Adresa

Str. Drumul Potcoavei nr. 38c, Voluntari